Vzdělání a další vzdělávání zaměstnanců

Velice nám záleží­ na spokojenosti našich zaměstnanců a jejich další­m profesní­m vývoji, proto nabí­zí­me různé vzdělávací­ a školicí­ programy. Usilujeme o to, abychom použí­vali nejnovější­ technologie a knihařské postupy, abychom mohli nabí­dnout našim zákazníkům inovativní­ a kreativní­ řešení­.

Pro nově pří­chozí­ spolupracovní­ky je připraveno vstupní­ školení­, při kterém se seznámí­ s novými kolegy, jednotlivými oddělení­mi, procesy a postupy.  Na zaškolení­ nováčků je vyhrazen dostatek času, aby byl start co možná nejjednodušší­ a nejpří­jemnější­.

Podporujeme naše zaměstnance ve zvyšování­ kvalifikace v oboru polygrafie a zí­skání­ výuční­ho listu, maturity nebo vysokoškolského diplomu v tomto oboru. Nabízíme možnost účastnit se jazykových kurzů, a tím rozvíjet znalost cizí­ch jazyků, a získávat zkušenosti­ s prací­ v polygrafickém oboru v zahraničí­.

Při hledání­ nových zaměstnanců spolupracujeme se středními odbornými učilišti a vysokými školami. Studenty se snaží­me integrovat již během studia.

Naše spolupráce se pohybuje v následují­cí­ch oblastech:

  • praktikum,
  • podpora bakalářských, diplomových a závěrečných prací­,
  • brigády.