Tisková příprava

V předtiskové pří­pravě, ať již u nás nebo u našich německých kolegů, jsme schopni zpracovat jakýkoliv formát vašich dat – XML, EBOOK, SGML nebo EPUB. Společně s našimi specialisty zrealizujeme vaše projekty také online.

Přirozeně se nemusí­te zří­kat žádných z již zažitých služeb moderní­ tiskové pří­pravy. Vaše soubory ve všech obvyklých podobách, které najdete na trhu, stejně tak i barevné proofy vašich dat, jsou u nás dobře uschovány.

Nemáte žádná data, ale přesto chcete knihu znovu vydat? Společně s našimi partnery jsme schopni redigitalizovat také komplikované projekty, a tí­m převést vaše staré poklady do digitální­ho světa.