Ochrana životního prostředí a certifikáty

Naše tiskárna usiluje o způsob výroby, který šetří­ životní prostředí­.

Na podzim roku 2009 byl udělen společnosti certifikát FSC. Tí­mto se tiskárna podí­lí­ na boji proti ničení­ lesů a pralesů a proti nezákonné těžbě dřeva.

Ve stejném roce firma přešla na nový typ lepidla MicroEmisson PUR s méně jak 0,1% rozpuštěných kyanidů. Zajišťujeme tak našim zaměstnancům zdravější­ pracovní­ prostředí­ a zatěžujeme méně životní­ prostředí­.

Za poslední­ch deset let jsme snížili množství­ komunální­ho odpadu na polovinu. Snížení­ jsme dosáhli šetření­m a recyklací­.

Jako první­ v Česku jsme v roce 2011 uvedli do provozu bezalkoholový tiskařský stroj Heidelberg XL105.

V roce 2016 jsme obdrželi státní­ rakouskou certifikaci Umweltzeichen, která garantuje produkty a služby šetrné k životní­mu prostředí­.

O dva roky později jsme úspěšně splnili podmínky certifikačního programu PEFC. Certifikát PEFC zaručuje, že zpracovávané dřevo pochází pouze z lesů, které se obhospodařují trvale udržitelným způsobem.

Naše tiskárna zaručuje vysokou kvalitu služeb, která odpoví­dá certifikaci PSO – ProzessStandard Offsetdruck. Tu uděluje mezinárodní­ certifikační­ institut FOGRA a nastavuje tak nejvyšší­ standard kvality ofsetového tisku. Certifikát garantuje dosažení­ barevné standardizované shody tisku a odpoví­dá mezinárodní­ sérii norem ISO 12647.