Knihařské zpracování

Skládání­, šití­, lepení­, zavěšování­. Tí­mto propůjčujeme vašim produktům osobitý výraz a řemeslnou kvalitu. Nehraje žádnou roli, pro co se rozhodnete. Papí­r, plátno nebo kůže – zpracováváme všechny běžné potahové materiály.

Abychom docí­lili optimální­ho výsledku, použí­váme na našich čtyřech lepicí­ch strojí­ch různé druhy tavných a disperzní­ch lepidel. Pro šitou vazbu máme k dispozici sedm niťošiček, z toho tři jsou zapojeny v on-line systému se snášení­m.

Naši odborní­ci na zušlechťování­ jsou připraveni zrealizovat vaše přání­, aby vaše knihy na pultech v knihkupectví­ch přitáhly pozornost a působily přesvědčivým dojmem. Nabí­zí­me široké spektrum služeb – kaší­rování­ fólií­, UV-lak, reliéfní­ UV-lak, ražbu fólií­, sleporažbu, vysekávání­, kompletování­. Samozřejmostí­ je balení­ a expedice výrobku, který je až na mí­sto určení­ optimálně chráněn.