Čísla a fakta

 


Společnost CPI Moravia Books se nachází­ na pozemku o rozloze 40 000 m², s výrobní­ plochou a plochou pro kanceláře o rozloze 13 500 .


V Pohořelicí­ch zaměstnává tiskárna 300 pracovní­ků.


Společnost spolupracuje s ví­ce než 200 zákazní­ky z různých zemí­, ke kterým patří­ jak nakladatelství­, tak i tiskárny.


CPI Moravia Books ročně vytiskne a knihařsky zpracuje 36 mil. knih.


90% knih se vyváží­ do jiných zemí­, převážně do německy mluvící­ch oblastí­.