Za studenty ve škole

Minulý týden jsme se jeli představit budoucím grafikům, tiskařům a knihařům. Střední škola grafická Brno pořádala burzu práce, kde se studenti mohli dozvědět více o místních firmách působících v jejich oboru a popřípadě najít i svého budoucího zaměstnavatele. Pozvání na akci jsme rádi přijali a na místo vyslali tři naše zástupce – pana Karla Palatu za personální oddělení, pana Jana Kotoula za obchodní oddělení a naši externí spolupracovnici paní Kateřinu Mikyškovou.

Studenti příležitosti maximálně využili a celé dopoledne korzovali od jednoho infostánku ke druhému. Kromě naší tiskárny se prezentovalo asi deset dalších podniků jako například Top Tisk, Point, T-shock, Moraviapress nebo Papírny Brno. Mladí nás příjemně překvapili svým aktivním přístupem. Kolegové rádi zodpověděli všechny dotazy a zájemcům rozdali informační letáčky a vizitky. Připravené měli i ukázky naší knižní výroby.

Po ukončení burzy se zástupci firem sešli s paní ředitelkou Jarmilou Šustrovou, aby společně akci vyhodnotili. „Všichni se shodli na tom, že akce má velký smysl jak pro firmy, tak pro studenty. Naší dlouholeté spolupráce s brněnskou grafickou školou si velmi vážíme a těšíme se na setkání se studenty zase za rok,“ shrnul své dojmy pan Palata.