Kniha v hlavní roli

Minulý týden hrála ve Frankfurtu nad Mohanem hlavní roli kniha. Již po 69. se zde konal největší knižní veletrh na světě. Sjelo se na 7500 vystavovatelů ze 109 různých států a jejich stánky nalákaly více jak 285 000 návštěvníků. Veletrh trvá vždy celkem pět dní. První tři dny je otevřen návštěvníkům z oboru a následující víkend je určen zejména široké veřejnosti.

Frankfurt se tak na podzim stává místem, kde se setkávají zástupci všech odvětví spojených s knižní výrobou od tiskáren a kniháren přes autory a ilustrátory až po samotné nakladatele a knihkupce. Za naši tiskárnu na veletrhu jednali ředitel tiskárny pan Paweł Sławatycki a vedoucí obchodního oddělení pan Petr Guňka. Sešli se zde nejen s ostatními kolegy z CPI, ale zejména s našimi zákazníky a spolupracovníky. Těm mimo jiné blíže představili software eMotion, který dokáže dle zadání a poskytnutých dat věrně vizualizovat hotovou knihu ještě před spuštěním výrobního procesu. Kromě obchodních jednání probíhajících na veletrhu měli naši zákazníci možnost zúčastnit se večeru CPI, který se konal ve čtvrtek večer.

Veletrh je ideální příležitostí k upevnění stávajících obchodních vztahů a navazování kontaktů nových. A pohořelická tiskárna Moravia této příležitosti využila na sto procent.