Setkání obchodního týmu

V září se konalo setkání obchodního oddělení. Tým se sešel v kompletní sestavě. Přijely i kolegyně z Polska paní Ela Talar a Magdalena Gastol a nechyběl ani bývalý spolupracovník pan Zdeněk Pospíšil.

Společné posezení se konalo při příležitosti předání funkce vedoucího obchodního týmu. Dosavadní vedoucí pan Paweł Sławatycki všem poděkoval a popřál panu Petru Guňkovi, ať se mu v nové pozici daří. Pan Sławatycki se od září stává ředitelem tiskárny a nahradí tak pana Jürgena Heisterse, který zůstává ve firmě jako podpora a po dovršení důchodového věku odejde na zasloužený odpočinek.

Setkání se opravdu vydařilo a oběma kolegům přejeme v jejich nových pozicích jen to nejlepší.