Máme certifikát PEFC

Jsme rádi, že jsme úspěšně prošli certifikační­m procesem a minulý týden jsme obdrželi certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Jde o globální­ program, který zastřešuje jednotlivé národní­ organizace a zaručuje, že v celém dodavatelském řetězci lesní­ch produktů jsou splňˆovány nejvyšší­ sociální­, etické a ekologické standardy. Dřevo tak pochází­ pouze z lesů, které se obhospodařují­ trvale udržitelným způsobem.

Projekt PEFC má již téměř 20letou tradici. Založení­ iniciovali vlastní­ci lesů z Francie, Skandinávie, Německa a Rakouska. Společenství­ postupně přibí­ralo nové členy, nejdří­ve evropské národní­ organizace a od roku 2002 i ty mimoevropské. V současné době sdružuje celkem 49 nezávislých institucí­, které se starají­ o implementaci a šíření­ certifikace PEFC ve své zemi.

CPI Moravia Books se takéˆ tento měsí­c podařilo prodloužit platnost certifikátu FSC na další­ch pět let. Dí­ky těmto a jiným certifikační­m programům můžeme prokázat vysoký standard našich výrobní­ch procesů a zároveňˆ se podí­let na šetrné­m přístupu k našemu životní­mu prostředí­.