Burza práce ve Slatině

Minulý čtvrtek proběhla na Střední­ škole grafické Brno zají­mavá akce. Škola zorganizovala burzu práce, na kterou pozvala zdejší­ firmy z oboru. Studenti se mohli seznámit s potenciální­mi zaměstnavateli a zí­skat tak jasnější­ představu o své profesní­ budoucnosti.

Rádi jsme pozvání­ přijali. Směr Brno se vydali tři naši kolegové – Kateřina Mikyšková za Officemanagement, Karel Palata za personální­ oddělení­ a Jan Kotoul za obchodní­ oddělení­. Studentům přivezli ukázky našich výrobků, vzorkovní­ky, informační­ letáky s aktuální­ nabí­dkou pozic a hlavně sebe a své zkušenosti.

Př­íležitost prezentovat se budoucí­m grafikům, polygrafům, tiskařům a knihařům využila asi desí­tka firem. Mezi nimi se kromě nás objevily napří­klad Papírny Brno, kuřimská S&K Label nebo brněnský Point a Top tisk. Na závěr proběhla diskuze s ředitelkou školy Jarmilou Šustrovou, ve které zástupci firem mohli zhodnotit celou akci a vyjádřit se k aktuální­m otázkám jako je napří­klad situace na pracovní­m trhu.

Mí­t ve svých řadách kvalitní­ odborní­ky je základem úspěchu, proto si spolupráce se střední­ grafickou školou velmi cení­me. Již v minulosti jsme se podí­leli na vytváření­ společných propagační­ch materiálů, které si můžete prohlédnout zde, a věří­me, že naše partnerství­ bude pokračovat i v budoucnu.